Moduł SPA

Moduł SPA

 

Mimo pozornych podobieństw Rehabilitacja i SPA to inne wymagania.

Istniejący niezależnie Moduł Rehabilitacji i Lecznictwa może być wspomożeniem dla Modułu SPA, jeśli hotel świadczy też takie usługi.

DM Plaza spełnia większość wymagań, które stawiane są współczesnemu programowi przeznaczonemu dla obiektów SPA, pozwala na uproszczenie pracy w obiekcie, ułatwia raportowanie i zarządzanie, zmienia się wraz z nowymi wyzwaniami.

Współpracując z innymi modułami DM Plaza pozwala na kompleksowa obsługę gościa. Dzięki temu możemy świadczyć gościowi usługi, które uprzyjemnią pobyt w hotelu, a obsłudze hotelu pomogą w organizowaniu jego pobytu. Poczynając od pierwszego kontaktu z klientem poprzez jego pobyt i usługi, aż po obsługę posprzedażną wspomagamy hotel w jego pracy. Moduł Sprzedaż powiązany z Modułem SPA obejmuje: Rozliczanie zabiegów.

 

Lista funkcjonalności modułu:

• Rejestracja zleceń.

• Wspomaganie sprzedaży, pakiety, marketing.

• Analiza zdarzeń zaszłych.

• Kontrolowanie stanu obiektu.

• Planowanie czasu zarówno gościa jak i pracowników.

• Obrazowanie planu pracy w postaci grafików i list.

• Przyjmowanie i rejestrowanie zabiegów.

• Układanie grafików pracy.

• Układanie grafików gabinetów.

• Kontrolę stanu pomieszczeń.

• Rozliczanie gości.

• Rozliczanie pracowników.

• Tworzenie planów pracy.

• Tworzenie planów cenowych.

• Tworzenie pakietów, umów, karnetów.

• Wspomaganie systemu lojalnościowego.

• Tworzenie abonamentów i ich rozliczanie.

• Tworzenie dokumentów sprzedaży (zarówno za bieżące usługi jak i usługi rozciągnięte w czasie).

 

Autoryzowany partner Enova