Moduł Rehabilitacja

Moduł Rehabilitacja

 

Służy do planowania zajęć rehabilitacyjnych dla kuracjuszy z uwzględnieniem kart zdrowia i historii choroby.

 

Lista funkcjonalności modułu:

• Automatyczne planowanie zabiegów rehabilitacyjnych. • Tworzenie planu zajęć rehabilitacyjnych dla kuracjuszy.

• Prowadzenie kart zdrowia i historii choroby, wskazania i przeciwskazania.

• Grafik wykorzystania gabinetów i pomieszczeń rehabilitacyjnych.

• Tworzenie planu pracy rehabilitantów oraz wykorzystania sal i przyrządów.

• Kontrola postępów leczenia.

• Kontrola wykorzystania bazy zabiegowej.

• Szybkie planowanie zabiegów na turnusy, doby, czy cykle zabiegowe.

• Możliwość tworzenia pakietów usług medycznych.

• Możliwość sprzedaży usług wycenionych lub z ceną zerową.

• Raporty wspomagające rozliczanie wykonanych zabiegów.

• Rozliczanie czasu pracy rehabilitantów.

• Współpraca z Modułem Sprzedaż – umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży usług.

• Turnusy rehabilitacyjne.

• Grafik rehabilitantów.

• Grafik pomieszczeń.

• Lista zabiegów.

• Statystyka rehabilitacji.

 

Autoryzowany partner Enova