Elektroniczny portfel

Elektroniczny portfel

 

DM Plaza może wykorzystywać karty gości (magnetyczne, zbliżeniowe chipowe do obsługi

płatności bezgotówkowych.

Aby to zrealizować przyjmuje się płatność (karta, gotówka, przelewem itp.), następnie

zasila kartę gościa. Tak zasiloną kartą można płacić w każdym punkcie, który posiada

czytnik kart i połączenie z DM Plaza. W ten sposób eliminujemy obrót gotówkowy z

obiektu.

Usługi są fiskalizowane w momencie zakupu lub zbiorczo podczas rozliczania karty.

Gość oddając kartę otrzymuje z powrotem resztę pozostałą w jego elektronicznym

portfelu.

 

W przypadku wielu typów kart niezbędny jest sterownik do urządzenia, który tworzy port

COM przypisany do urządzenia podłączonego poprzez USB. Proszę pamiętać o poprawnym

skonfigurowaniu prędkości transmisji. W większości przypadków jest to przyczyną

nieprawidłowego odczytu. Jest kilka metod prezentacji zapisu karty. Dlatego też DM Plaza

rejestruje zarówno oryginalny odczyt w postaci heksadecymalnej jak i transkrypcję.

 

Zarejestrowanie karty polega na wpisaniu jej identyfikatora (np. dla kart mifare to jej

rfID). Operacja ta jest przeprowadzana w module kontrola dostępu.

 

Wydawanie kart, zasilenie oraz inne operacje można zrealizować za pomocą paska zadań

(pojawi się gdy moduł jest aktywny) lub za pomocą menu w module administracja,

kontrola dostępu lub kontekstowo w pobycie czy rezerwacji.

 

Rozliczenie karty jest rozumiane w DM Plaza jako operacja wypłacenia różnicy pomiędzy

kwota wpłaconą a rachunkami gościa, zafakturowanie rachunków otwartych (o ile nie były

wcześniej rozliczone przez gastronomię, czy też w innych modułach DM Plaza) oraz

anulowanie portfela karty.

 

Autoryzowany partner Enova