Moduł Kasa

Moduł Kasa

• Kontrola płatności, przyjmowanie gotówki, przedpłat, zaliczek, inne formy płatności – rejestry i wykazy.

• Saldo klienta i firmy – Kontrola zaległości płatniczych (informacje o kliencie i ewentualnym zaleganiu w płatnościach nie pozwalające na korzystanie z dalszych usług).

• Kontrola obrotu kasowego (wpłaty i wypłaty gotówkowe).

• Stan kasy na bieżący dzień – operacje kasy w dniu i dla zmiany.

• Salda kas.

• Pozwala na ewidencję kasy (dokumenty KP,KW).

• Prowadzenie kas gotówkowych w walutach obcych.

• Pozwala na wiele kas, w tym kasy specjalne.

• Prowadzi kontrolę rat i spłat rat.

• Cash flow.

 

Autoryzowany partner Enova